skelet
                                                         Het skelet van een hond
Heupdysplasie (HD) 

Het heupgewricht is een deel van het skelet, dat de vebinding tussen de achter poten en het bekken vormt

     hd1

Als een pup geboren wordt, word die geboren zonder heupen (foto 1)
Met 8 weken zijn de heupen in aanleg (foto 2)
Met 20 weken beginnen de heupen zich te ontwikkelen (foto 3)
Tussen de 8 en 12 maanden gaat het kraakbeen zich verharder naar bot 
Deze ontwikkeling geld ook voor de ellebogen van uw pup/jonge hond
Daarom is het belangrijk dat u het eerste jaar voorzichtig doet met uw pup/jonge hond !!!

* Bij gezonde heupen past de heupkop precies in de kom en zorgen de pees en de kapsel voor een goeie 
 aansluiting tussen kogel en kom

* Bij heupdysplasie is het zo, dat de gewrichtskommen aan het bekken, waarin de kop van het dijbeen past, 
 dusdanig zijn vervormd, dat een en ander niet meer correct in elkaar past

hd2             hd3
Ernstige HD                              Gezonde heupen
Er zijn geen heupkoppen aanwezig          Beoordeling HD A

poot

Elleboogdysplasie (ED)

Het elleboog gewricht bestaat uit 3 botten namelijk de bovenarm, spaakbeen en ellepijp

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor meerdere afwijkingen in de elleboog 
Bij deze afwijkingen horen met name Los Processus Coronoideus (LPC), Los Processus Anconeus (LPA), 
Osteochondrose dissescans (OCD), artose en de Incongruentie van de elleboog

* Los Processus Coronoideus (LPC)
  Los laten van een stukje bot van de ellepijp
* Osteochondrose dissescans (OCD)
  loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm
* Los Processus Anconeus (LPA)
  Loslaten van een stuk bot op een andere plaats van de ellepijp
* Incongruentie
  Een niet goed "passend" gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen
* Artrose
 Artrose is gekenmerkt door veranderingen in het gewrichtskraakbeen. 
 Het ontstaat wanneer het evenwicht tussen afbraak en opbouw van het kraakbeen niet meer gelijk op gaat

ed1 Ernstige elleboogdysplasie

ed2 Gezonde ellebogen. Beoordeling ED VRIJ

poot

De meest voorkomende oogziektes bij Labradors

oog1 Schematische doorsnede van het oog 

De oogziektes zijn

Entropion,ectropion, cataract, progressieve retina atrose (PRA), distichiasis, cornea dystrofie en retina dysplasie

Entropion
Naar binnen krullend ooglid
oog2

Ectropion
Naar buiten krullend ooglid
oog3

Cataract
Cataract of grauwe staar is een aandoening waarbij niet pijnlijke grijsverkleuring 
of troebeling van de lens van het oog
Cataract kan aan één oog voorkomen, of beiderzijds
oog4
Hier zie je goed hoe de lens de stralen tegenhoudt

Niet-erfelijk 
Cataract komt het meest voor
Dit is cataract als gevolg van andere aandoeningen zoals trauma's, storingen in de stofwisseling
of diabetisch cataract 

Progressieve retina atrose (PRA)
PRA is een aandoening van het netvlies waarbij dit in omvang afneemt of verschrompelt
Als eerste symtomen zien we dat de hond in het schemer en donker minder goed gaat zien en 
overal tegen aan loopt 
Het gezichtsvermogen zal steeds meer afnemen tot dat de hond uit eindelijk blind wordt

oog5

foto 1 : a. Het zichtbare gedeelte van de oogzenuw(pupil,blinde vlek)
         b. De bloedvaten van het netvlies
foto 2 : De bloedvaten van het netvlies zijn bijna geheel verdwenen
        Eindstadium van PRA, in dit stadium is de hond blind

Distichiasis
Op een normale ooglidrand staan er geen haren bij de hond
oog6 normaal ooglidrand

oog7 Bij distichiasis zijn er enkele haren, of een rij of meerdere rijen haren op de boven- en/of onderooglidrand

Cornea dystrofie
Bij deze aandoening wordt het hoornvlies (= cornea) troebel door het ontstaan van neerslagen, 
meestal centraal op het hoornvlies
Je ziet dan in het midden een dof plekje
Uw hond heeft verder geen last van zo'n dof plekje 
Meestal wordt geadviseerd wat aanpassingen te doen in de voeding van uw hond

Retina dysplasie
Het betreft een aandoening die reeds voor de geboorte aanwezig is,
waarbij de 2 lagen van het netvlies niet goed aan elkaar vastzitten
Bij de meeste rassen is de oorzaak van retina dysplasie (RD) genetisch, 
Maar uitzonderlijk kan het prenataal veroorzaakt zijn door een herpes of een parvo infectie

Er zijn verschillende vormen mogelijk

* Locale/multifocale RD (RD1)
 Aanwezigheid van kleine plooitjes of rozetten in de binnenste laag van het netvlies, 
 de hond heeft dan kleine blinde spots in zijn gezichtsveld
 Uw hond heeft verder geen last van

* Geografische RD (RD2)
  Grotere delen van het netvlies zijn verheven of liggen los, grotere verliezen aan gezichtsveld

* Totale RD
  Ergste vorm, aangeboren ablatio retinae (netvliesloslating), 
  dit losliggend netvlies is soms zichtbaar in de pupil, achter de lens

* Totale RD met skeletafwijkingen
  Afwijkingen omvatten o.a. dwerggroei, abnormale voorpoten met ellebogen naar buiten en polsen naar binnen, 
  cataract, volledige netvliesloslating, dit kan blindheid veroorzaken en/of plooien in netvlies

poot